Det måste hålla

Svetsning av folier i renrum

Ni skapar lösningar som kan rädda liv och förbättra vardagen för sjuka människor. Vi hjälper er att förverkliga de lösningarna.

Ni har högt ställda krav på snabbhet, kunskap, kvalitet och förståelse. Vi lever upp till dem.

Specialplast är en systemleverantör inom plastsvetsning. I över 60 år har vi producerat mjukplastprodukter i hög kvalitet. Vi gör det svåra ganska enkelt. Det handlar om erfarenhet, lyhördhet, kunskap och kapacitet.

Vi erbjuder förstklassig renrumsproduktion och är certifierade enligt ISO 13485, ISO 9001 och ISO 14001.

 • Delägarskap i lettisk fabrik

  2021-09-27

  Sedan mitten på september är vi (via vårt moderbolag Plastskräddaren) delägare i SIA Centennial Industries i Daugavpils, Lettland.  Centennial är sedan många år en viktig leverantör till Specialplast och nu fanns en möjlighet att förstärka relationen med ett delägarskap. Detta steg passar mycket väl in i vår strategi för ökat fokus inom produktion och bredare kunderbjudande inom Medical.

   

   

 • Förvärv av AB EBA Plast

  2020-11-02

  Den 29:e oktober förvärvade vi AB EBA Plast av deras tidigare ägare Hans och Marita Petersson. Förvärvet är ett steg i strategin att växa i Gislaved med egenproduktion specialiserad inom Medical.

  https://www.specialplastmedical.com/media/1084/information-specialplast-foervaervar-eba.pdf

   

 • Otivio

  2020-04-20

  Dålig blodcirkulation i benen kan i värsta fall leda till amputation. Men FlowOx™ från Otivio ger hopp med en ny behandlingsmetod.

  FlowOx-systemet består av en slags stövel som med ett omväxlande vakuumtryck stimulerar blodcirkulationen i benen. Personer med diabetes har ofta sämre blodcirkulation vilket kan orsaka smärta i benen, svårläkta sår och på sikt även en ökad risk för amputation. Behandling med FlowOx™ har visat goda resultat i ökad blodcirkulation, minskad smärta i benen och förbättrad sårläkning.

  Tanken är att kroniskt sjuka ska behandlas i hemmen, och intresset för FlowOx-systemet stort. Norska Otivio AS har under 2020 påbörjat introduktionen av produkten på marknader i Norge, Tyskland och Storbritannien.

  – Vi märker en stor efterfrågan, både direkt från patienter och från klinisk miljö, säger Andreas Mollatt, vd Otivio AS.

  Kritisk detalj i svetsad mjukplast                                                                              FlowOx™ levereras av Specialplast AB i Gislaved som förutom tillverkning av en kritisk detalj i svetsad mjukplast även står för inköp av övriga detaljer, montering, packning samt även lagerhållning och distribution till återförsäljare.

  – Vi hade en annan kontraktsproducent som var väldigt inriktad på just produktionen men inte hade så stora möjligheter på logistiksidan. Så när vi sökte efter en ny samarbetspartner vände vi oss mot Gnosjöregionen i Sverige eftersom vi vet att det både är ett starkt område inom tillverkning och en logistikhub som når ut till hela Europa, säger Andreas Mollatt.

  Systemleverantör till medicinteknisk industri                                                      Kontakten med Specialplast visade sig snart vara helt rätt – ett företag som har intagit sin plats i de främsta leden som systemleverantör till medicinteknisk industri, med egen renrumsproduktion i Gislaved och utvecklingskontor i Lund.

  – Specialplast hade inte bara produktionskompetens på en kritisk detalj som vi behövde, när vi besökte dem i Gislaved insåg vi att de också hade kompetensen för att bli vår huvudleverantör, säger Andreas Mollatt.

  Spetskompetens genom ISO 13485                                                                          Här spelar kvalitetscertifikatet ISO 13485 en avgörande roll. En certifiering som inte bara gäller själva produktionen utan även montering och logistik.

  – Vi är väldigt glada att få vara delaktiga i en produkt som verkligen gör skillnad och förbättrar livskvalitén för en person som lever med kronisk sjukdom, säger Fredrik Anell, vd Specialplast AB.

   

Produktionsprocessen

Förslag till lösning

Tidigt i utvecklingsprocessen kan vi hjälpa er att ta fram lösningsförslag utifrån vilka behov produkten skall fylla. Vi är en samtalspartner kring konstruktion, materialval, tillverkningsmetod och möjliga rationaliseringar.

Vi kartlägger era behov och idéer för att sedan tillsammans utarbeta en utvecklingsprocess som slutar i en produkt, anpassad både för marknad och rationell produktion.

PROTOTYPFRAMTAGNING

När vi har gått igenom era ritningar återkopplar vi med förslag på material, tillverkningssätt och produktlösning. Gemensamt kommer vi fram till det utseende som ni önskar. I vårt prototyprum tar vi sedan fram från ett fåtal till ett tusental prototyper för tester.

Efter ett par omgångar av produktkritik har vi trimmat den tänkta produktionsprocessen, hittat rätt kostnadsnivå och är redo att starta volymtillverkning.

Nästa steg

VOLYMTILLVERKNING

Tillsammans bestämmer vi om vi skall använda vår befintliga produktionskapacitet eller om vi skall investera i ny produktionsutrustning för er. Utifrån det bygger vi upp en serieproduktion åt er i vår renrumsanläggning i Gislaved.

Vi samordnar arbetet med producenter av de ingående komponenterna såsom formsprutade detaljer, slangar och av själva foliematerialet. Detta för att säkerställa högsta kvalitet på slutprodukten.

Nästa steg

EFTERARBETE & MONTERING

Utöver svetsning utför vi efterarbete och applikationer som förädlar produkten till önskad nivå. Det kan t.ex. vara stansning, montering av externa komponenter, tryckning, vätskefyllning och emballering.

På era avtal kan vi också köpa in produkter och ingående komponenter för att sedan montera till önskad färdig slutprodukt. Det sker naturligt då vi ofta är sista produktionsled innan slutleverans.

TEST & VALIDERING

Tillsammans med uppdragsgivaren fastställs kravbilden på respektive produkt och utifrån detta bestäms hur kvalitetskontrollen skall gå till. Vi kan testa 100% av alla produkter vi producerar för er genom visionsystem för att garantera noll fel.

Genom produktionsprocessen genomförs valideringar och dokumentation utifrån era önskemål. Varje produkt förses med batchprotokoll för fullständig spårbarhet.

Nästa steg

Produktförädling över tid

Våra uppdragsgivare har ofta projekt som löper över flera år. Det är vårt ansvar, som leverantör att driva en produktutvecklingsprocess på lång sikt. I takt med att volymer ökar måste produktionen rationaliseras så att slutprodukten kan hålla rätt pris. Det kan också handla om att nya material utvecklas som gör att vi kan få fram ännu bättre produktegenskaper. 

Vi är experter på plastsvetsning, folier samt deras egenskaper och vi letar alltid efter förbättringsmöjligheter. I kombination med egen utvecklingsavdelning och mångårig erfarenhet av renrumsproduktion kan vi erbjuda er många års utvecklande samarbete. 

Om Specialplast

Specialplast har funnits i Gislaved sedan 1956 och vi har sysslat med svetsning i mjuka plaster och foliematerial sedan dess. Vi är ett erfaret företag med en stor utvecklingspassion och med en kunskapsnivå som vuxit fram tillsammans med de krävande kunder vi haft förmånen att få arbeta med. Vi levererar till stora så väl som små företag i den medicintekniska industrin. Vi arbetar även i mindre utvecklingsprojekt och med konsulter som vi kan stötta från idé till tillverkad produkt. Sedan 2017 finns vi med ett utvecklingskontor i Lund för att vara ännu närmare många av våra kunder och partners.

Då vi arbetar med livsavgörande produkter är kravställningen extremt hög. Sedan flera år arbetar Specialplast enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Vi har också implementerat ISO 13485 för vår renrumsproduktion.

Ladda ner våra Certifikat här

Hållbarhet

Vi tror att vi genom att ta ett aktivt ansvar för vår gemensamma framtid blir en attraktiv arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör. Vi skapar då också möjligheter för bolaget att växa lönsamt och ansvarsfullt.

Vårt engagemang för en hållbar framtid

 • Verka för en mångfald
 • Bidra till samhället
 • Ta ansvar för miljön
 • Arbeta mot ständiga kvalitetsförbättringar
 • Praktisera god affärsetik

Mångfald

Vi värdesätter mångfald i medarbetares bakgrund, idéer och tankar. Allas lika värde är ett rättesnöre i alla processer och system.

Samhälle

Vi ska verka för en positiv påverkan på de samhällen våra medarbetare lever och arbetar i. Vi ska skapa arbetstillfällen, bidra till god hälsa och välmående samt uppmuntra lokala samhällsengagemang.

Miljö

Vi förpliktigar oss att minimera och förebygga miljörisker och annan negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi ska skapa affärs- och miljömässiga fördelar genom att välja hållbara affärsmetoder.

 

Kvalitet

Vi vill göra det bästa möjliga för våra kunder, medarbetare och intressenter. Vårt kvalitetsarbete genomsyrar samtliga processer – det handlar inte bara om produktkvalitet utan även om det dagliga arbetet hos våra medarbetare. Förbättringsförslag och avvikelserapportering uppmuntras internt med mål mot ständiga förbättringar.

Etik

Vi ska alltid agera etiskt korrekt i alla processer och sammanhang. Vi värdesätter ärlighet, rättfärdighet och integritet högt.

Kontakta oss gärna

Hitta till oss

Specialplast Medical Gislaved

Postadress:
Box 64
332 22 Gislaved

Besök:
Baldersvägen 40
332 35 Gislaved

tel vxl: 0371-58 67 00

info@specialplast.com

Specialplast Medical Lund

Post & besöksadress:
Scheelevägen 17
Hus Beta 5
Rum 340
223 70 Lund